Voor Tribuut Belastingcentrum zijn er deze maand twee belangrijke doelstellingen behaald die tijdens de oprichting in 2016 al zijn benoemd. De Waarderingskamer heeft een vierde ster toegekend aan Tribuut voor de kwaliteit van de WOZ-processen. Daarnaast is de toetreding van gemeente Brummen tot de gemeenschappelijk regeling, per 1 januari 2023, een feit. Zowel de huidige deelnemende gemeenten als gemeente Brummen hebben dat deze maand formeel besloten.

Tribuut Belastingcentrum is de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke belastingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Eind vorig jaar zijn contacten met de gemeente Brummen ontstaan, omdat Brummen vanwege personele wisselingen en krapte op de arbeidsmarkt te kwetsbaar werd. Dit voorjaar heeft de gemeenteraad van Brummen het college van B&W mandaat gegeven te gaan deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Tribuut. Na instemming van alle huidige deelnemende gemeenten, heeft het college van B&W afgelopen dinsdag dit besluit dan ook definitief genomen. Dat de GR Tribuut uit gemeenten bestaat uit de Cleantech Regio is voor Brummen een extra argument geweest om voor dit samenwerkingsverband te kiezen.

Daarnaast heeft Tribuut Belastingcentrum in september ook een vierde ster van de Waarderingskamer ontvangen. De Waarderingskamer beoordeelt alle gemeenten en samenwerkingsverbanden in Nederland regelmatig op de uitvoering en de interne beheersing van het WOZ-proces (Waardering Onroerende Zaken). Tribuut zat sinds de oprichting op 3 sterren (voldoende) en heeft na onderzoek door de Waarderingskamer 4 sterren (goed) gekregen. Op 8 van de 9 onderzochte onderdelen is de maximale score behaald. “We willen de betrokken medewerkers graag complimenteren met de kwaliteitsimpuls die de afgelopen periode is gegeven aan de uitvoering van de WOZ-processen.” Schreef de Waarderingskamer als toelichting op haar conclusie.

Foto: Gemeente Lochem