De Voedselbank Doetinchem deelt wekelijks aan ongeveer 200 huishoudens in Doetinchem, Wehl, Gaanderen, Zelhem e.o. een aanvullend voedselpakket uit. Het voedsel krijgt de Voedselbank van de producenten, distributiecentra, tussenhandel en winkels. Dit voedsel is terug gekomen uit de schappen omdat de producten bijna aan de uiterste verkoop zitten of door minder vraag niet zijn uitgegeven of verkocht.

De Voedselbank organiseert periodiek inzamelacties bij winkels in het werkgebied. Dit doen zij vooral om het aanbod aan voedsel te verbreden en de voorraden van de Voedselbank aan te vullen. Hiermee wordt gestreefd naar het uitgeven een zo’n volledig mogelijk voedselpakket voor de gebruikers. Vrijdag 5 en 6 november wordt er een inzamelingsactie gehouden bij de PLUS in Dichteren. Deze dagen zullen de vrijwilligers in de winkel staan en de klanten vragen extra producten te kopen en deze te doneren aan de voedselbank. In samen werking met de PLUS wordt in de winkel een speciale plek ingericht met ‘wenselijke’ producten.

Naast het inzamelen van voedsel hebben deze winkelacties ook als belangrijk doel de mensen bekend te maken met de armoede problemen waar nog steeds veel van onze medemensen mee te maken hebben.

Foto: voedselbank Doetinchem