De afgelopen twee jaar hebben voetbalverenigingen SDOUC en Ulftse Boys samen met gemeente Oude IJsselstreek een intensief traject doorlopen. Dit traject richtte zich op de voorgenomen fusie tussen de verenigingen en een locatie onderzoek voor de ‘fusievereniging in de dop’. Na een gesprek deze week tussen de gemeente en de stuurgroep lijken ze een volgende stap te kunnen zetten.

Er was tot voor kort geen consensus tussen de voetbalverenigingen en gemeente over de wijze van inrichting van de nieuwe locatie (sportpark IJsselweide) en de status van de fusie tussen beide verenigingen. De wethouder sport van de gemeente Oude IJsselstreek heeft eerder aangegeven dat de verenigingen aan zet zijn om te komen tot een besluit om te fuseren.

Rondom de fusie is een tijd geleden een stuurgroep opgericht, waarin beide verenigingen vertegenwoordigd zijn. Een gesprek deze week tussen verantwoordelijk wethouder Ankersmit en twee leden van de stuurgroep leverde nieuw perspectief op. De verenigingen hebben het nadrukkelijke voornemen tot fusie nog steeds en willen graag een verdere verkenning van de inrichting van sportpark IJsselweide als locatie om in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)