Tijdens de raadsvergadering van 15 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Berkelland over de voortgang sporthal Ruurlo een motie aangenomen waarin het college is opgedragen om alle activiteiten in dit traject te staken en uiterlijk 8 maart met (een delegatie van) de raad in overleg te gaan over hoe nu verder.

Op dinsdag 8 maart heeft het overleg tussen de delegatie van de gemeenteraad en wethouder Gerda ter Denge namens het college plaatsgevonden. Uitkomst van dat gesprek is dat iedereen voor een goede sporthal in Ruurlo is. Helaas kan niet iedereen tevreden gesteld worden met de uiteindelijke keuze. Het in de raadsbrief Tussenrapportage locatieonderzoek binnensportaccommodatie Ruurlo van 24 januari 2022 aangekondigde ophalen van reacties bij de inwoners van Ruurlo vindt niet plaats.

Het college bereidt zo spoedig mogelijk een voorstel aan de gemeenteraad voor waarin de keuze voor één locatie wordt voorgelegd. Het voorstel wordt gemaakt op basis van het programma van eisen en de informatie die er op dit moment ligt. Daarbij vormen de kosten en realisatietijd de basis van het voorstel.

De gemeenteraad neemt over het voorstel van het college een besluit.