De Weidevogelvereniging Achterhoek spant zich in voor de weidevogels in de Achterhoek. De vrijwilligers trekken in het voorjaar het land in en hiervoor hebben ze schriftelijk toestemming van de grondeigenaren. Op het land zoeken en markeren ze nesten. Door deze markeringen kan de boer tijdens het werken op het land rekening houden met de nesten. Bijvoorbeeld door om een nest heen te maaien. Daardoor krijgen weidevogels meer kans om de eieren succesvol uit te broeden.

De vondst van een 1e kievitsei is voor de Weidevogelvereniging een mooi moment om extra aandacht te vragen voor deze vogels, de vinder en de boer. Als het 1e ei is gevonden, wordt dit symbolisch aangeboden aan de (loco-) burgemeester. ”We moeten zuinig zijn op deze vogels, want helaas neemt hun aantal door verschillende oorzaken af. Gelukkig zijn er steeds meer beschermde gebieden, waar de vogels hun kuikens ongestoord kunnen grootbrengen. Maar ook veel boeren helpen bij het beschermen van de vogels” aldus Weidevogelvereniging Achterhoek.