De kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem zijn klaar. In deze kernvisies staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in september een besluit over de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Daarna volgen de plannen voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel.

De gemeente wil het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering wordt goed gekeken naar de relatie tussen groen, bodem en water en wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit. “Nieuwbouw is noodzakelijk. Veel inwoners zitten met smart te wachten op een woning. Met deze woningbouwplannen willen we een oplossing bieden aan de woningnood én de leefbaarheid in de kernen behouden en waar mogelijk vergroten.” Meldt Wethouder Marja Eggink.

In totaal staan voor Harfsen en Kring van Dorth voor de periode tot 2030 108 woningen gepland, waarvan circa 75 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Harfsen zijn Harfsen Zuidwest en Harfsen West. Voor Laren en Exel staan voor de periode tot 2030 196 woningen gepland, waarvan circa 140 op nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Laren zijn Laren Noord en Laren Zuid. In Lochem, inclusief Zwiep, is de planning om 628 woningen te bouwen, waarvan 300 woningen op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Lochem is Lochem Oost.

Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête, brieven, e-mail, inloopavonden en dorpsraden hun mening kenbaar maken. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen op alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn bekeken, gewogen en beoordeeld. In een aantal gevallen hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad in september de kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Tijdens één van de politieke avonden is dan ook gelegenheid voor inwoners om in te spreken. Nadere informatie hierover volgt tegen die tijd in het gemeentenieuws en op lochem.nl.

Foto: Gemeente Lochem