Het Waterschap Rijn en IJssel bereidt zich voor op een zeldame droogteperiode. De Achterhoek moet zich opmaken voor droogvallende beken in een situatie die ‘minder dan één keer in de twintig jaar voorkomt’.

“Afgelopen maanden verslechterde de situatie heel geleidelijk”, meldt het Waterschap, dat online een portaal heeft waar de actuele droogtesituatie wordt bijgehouden. “Het regende steeds een beetje. Daardoor kregen de gewassen en grassen wel water, maar de beken, sloten, rivieren en het grondwater werden er niet door aangevuld.” De komende tijd gaat de situatie in de hele Achterhoek verslechteren. Het waterschap verwacht dat daardoor steeds meer kleinere beken droogvallen.

De droogte heeft gevolgen voor onder meer de waterkwaliteit, zo kan er op meer plaatsen blauwalg ontstaan. Ook moeten er weer reddingsacties opgezet voor dieren in de droogvallende beken, net als in eerdere droge jaren. “De verwachting is dat er komende tijd meer vissen overgezet moeten worden”, aldus het waterschap. “Dit gebeurt in samenwerking met de hengelsportfederatie en lokale vissers.”

Op dit moment is het voor onder meer agrariërs nog toegestaan om met een vergunning te sproeien met grondwater of water uit beken en sloten. “Dit laatste alleen als er nog water over de eerstvolgende stuw stroomt”, meldt het waterschap. “Op steeds meer plekken stroomt het water niet meer over de stuw en is het dus ook daar verboden om water uit de beek of sloot te gebruiken.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8