Gerard Oud is voorzitter van energiecoöperatie de Groene Draad uit Hengelo. Het is een jonge, bruisende coöperatie, die als doel heeft duurzame energie op te wekken. Dat doen ze door zonnepanelen op het dak van een ander te plaatsen. De coöperatie heeft nu zo’n 60 leden en dit jaar is met succes een eerste project afgerond. Op het Landgoed ’t Zelle zijn 200 panelen aangelegd die energie leveren voor 25 huishoudens. De Groene Draad is een van de negen energiecoöperaties in Bronckhorst. Deze coöperaties leveren op buurtniveau een bijdrage aan de energietransitie.

Ondertussen staan alle seinen op groen voor een volgend project van de Groene Draad. De Roodheuvel is een biologisch melkveebedrijf in Toldijk. Zij hebben ook een boerderij in Linde (Vorden). Op de boerderij in Toldijk worden 258 panelen geplaatst, die energie leveren voor maar liefst 35 huishoudens. “Liander heeft akkoord gegeven, de Rijkssubsidie is geregeld en de offerte van de installateur is binnen. De leden krijgen binnenkort alle informatie en de ledenovereenkomst. Begin volgend jaar kunnen we dan starten met de aanleg.” Vertelt Gerard Oud. “Het is in feite heel simpel. Boeren met grote schuren of bedrijven met een grote hal stellen hun dak beschikbaar voor zonnepanelen. Mensen uit de directe omgeving kunnen lid worden van de Groene Draad en certificaten kopen. Daar betalen we de zonnepanelen mee. De opgewekte energie wordt aan de energieleverancier verkocht. Met de dak eigenaar spreken we een vergoeding af voor het beschikbaar stellen van het dak. De leden dragen zo bij aan het opwekken van groene energie èn ontvangen winst uit de opbrengst. Kortom een win-winsituatie.“

Het gaat echter niet alleen om het opwekken van zonne-energie bij de Groene Draad. “De overstap naar het gebruik van duurzame energie is maar een deel van het verhaal. Samen met de gemeente, Agem en de andere energiecoöperaties in Bronckhorst willen we mensen in beweging krijgen om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dat gaat dan vooral om energiebesparing. Goed advies is daarbij heel belangrijk, bijvoorbeeld van een energiecoach van Agem. Ook de website van milieucentraal geeft veel nuttige tips. www.milieucentraal.nl ”. Aldus Gerard. Er doen al veel leden mee met het realiseren van zonnepanelen op het dak van de Roodheuvel, maar er is nog ruimte voor nieuwe leden. Meer informatie staat op www.de-groenedraad.nl

© Foto: Energiecoöperatie de Groene Draad