Bronckhorst bespreekt donderdagavond tijdens de Politieke Avond de aanpassingen van de routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030. Tegenstanders zijn bang dat het college vrij spel krijgt en overal in de gemeente plannen kan intekenen voor windmolens.

De grootste koerswijziging die op tafel ligt is namelijk de mogelijke komst van grote windmolens. Dit is een van de uitgangspunten van de herijkte routekaart, tot grote bezorgdheid van tegenstanders van de turbines. “Met wat er nu aan uitgangspunten ligt, vraagt het college op dit moment om vrij spel, tot aan de allerhoogste windturbines aan toe”, aldus Rob Meenhuis van Tegenwind Keppel en Eldrik. “Wat nu op het spel staat is datgene wat de kiezer bij de verkiezingen beloofd is, in hoeverre men zich daar aan gaat houden.” Vorig jaar stond in het coalitieakkoord dat het college er alles aan gaat doen om de komst van grote turbines tegen te gaan. “Daar ligt een rol voor de raad, in hoeverre gaan ze het college aan haar beloftes houden”, blikt Meenhuis vooruit.

Op dit moment is er in Bronckhorst alleen een zoekgebied ingetekend in het buurtschap Eldrik, maar of dat zo blijft, is dus de vraag. In aanloop naar de Politieke Avond vindt wethouder Wilko Pelgrom het jammer dat er alleen over de mogelijke komst van windmolens gesproken wordt en niet over de andere opties: grootschalige zonneparken en Dorps Energie Plannen. “De algemene inzet is om de routekaart te herijken. Dat moet in het najaar gebeuren en wat er nu voor ligt zijn de uitgangspunten”, schetst de wethouder. “Nu lijkt het alsof het over windenergie gaat, maar het gaat erover over hoe we van A naar B komen en wat de raad vindt, en hoe we elkaar daarin kunnen vinden.”

Een van de voorgestelde richtingen van de wethouder, om eventueel wel grote windturbines toe te staan in Bronckhorst, staat haaks op de visie van het nieuwe provinciebestuur. Pelgrom ziet ondanks de verschillende wensen wel een overeenkomst binnen zijn gemeente: “Wat voor en tegenstanders allemaal roepen is dat ze vinden dat er een transitie plaats moet vinden. Dat wij iets moeten gaan doen is duidelijk en wij willen de inwoners echt goed gaan betrekken.”

Een besluit over de nota van Uitgangspunten van de herijkte routekaart waarmee Bronckhorst in 2030 energieneutraal hoopt te zijn, volgt later in de raadsvergadering. De herijkte routekaart volgt in het najaar.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: RTV Ideaal